Actualité

SNJ Recrutement Freelance

​Service National de la Jeunesse - Mir sichen Freelance


Du bass motivéiert, wëlls dech engagéieren an bass schonn iwwer 18? Dann mell dech beim SNJ als Freelance Animateur!
Dech erwaarden flexibel Aarbechtszäiten an eng dynamesch Équipe. Mir proposéieren en groussen Choix un Aktivitéiten am Beräich Sport, Teambuilding, Medien, Kreativitéit an Natur. Et ass fir jiddereen eppes dobäi!

Wann mir däin Interessi ugekuerbelt hunn, kanns du dech fir den nächsten Introduktiouns Dag aschreiwen:

- 14. Juli 2021 op Lëtzebuergesch

-  2. Oktober 2021 op Franséisch

- 15. Januar 2022 op Lëtzebuergesch

Weider Informatiounen an Aschreiwungs Formularen fënns du op eiser Internetsäit www.erliewen.snj.lu ënnert der Rubrik "Freelance".
                          ______________________________________________________________

Tu es motivé(e), aimerais t'engager et as déjà 18 ans ? Alors inscris-toi ​en tant qu'animateur freelance auprès du SNJ !

Nous te proposons des horaires de travail flexibles et une équipe dynamique. Il existe un large choix d'activités sur les thèmes du sport, teambuilding, médias, créativité et nature. Chacun trouve son bonheur !

Si nous avons attiré ton attention tu peux t'inscrire à la prochaine journée d'introduction :

- 14 juillet 2021 en luxembourgeois

- 2 octobre 2021 en français

- 15 janvier 2022 en luxembourgeois

Plus d'informations et le formulaire d'inscription se trouvent sur notre site internet www.erliewen.snj.lu sous la rubrique « Freelance ».

                      ___________________________________________________________

 Du bist motiviert, möchtest dich engagieren und bist schon über 18? Dann melde dich beim SNJ als Freelance Animateur!

Dich erwarten flexible Arbeitszeiten und ein dynamisches Team. Wir bieten eine Vielfalt an Aktivitäten an in den Bereichen Sport, Teambuilding, Medien, Kreativität und Natur. Es ist für jeden etwas dabei!

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, melde dich für den nächsten Introduktionstag an:

- 14. Juli 2021 auf Luxemburgisch

- 2. Oktober 2021 auf Französisch

- 15. Januar 2022 auf Luxemburgisch

Weitere Informationen und die Einschreibebögen findest du auf unserer Website www.erliewen.snj.lu unter der Rubrik „Freelance".​

​​